SARIO Business Day V REGIÓNOCH 2024

Partnership opportunities

V rámci partnerskej spolupráce na podujatí SARIO Business Day V REGIÓNOCH Vám ponúkame formu partnerstva vo výške 500 € za nasledujúcich podmienok:

  • zverejnenie loga partnerskej spoločnosti na webovej stránke podujatia
  • zverejnenie loga partnerskej spoločnosti na registračnej stránke SARIO Business Day V REGIÓNOCH (logo spoločnosti vložte priamo do registrácie, najlepšie vo formáte: png, jpeg, eps, pdf)
  • zverejnenie loga partnerskej spoločnosti v propagačných materiáloch podujatia SARIO (elektronický katalóg účastníkov)
  • videoprezentácia v slučke Partnerov (video spot – maximálne 40 sekúnd vo formáte MP4)

Agentúra SARIO si vyhradzuje právo prednostného schválenia partnerstva.

Partnerstvo je platné odo dňa zaplatenia faktúry.

Vyberte si Partnerský balíček priamo pri registrácii

V prípade Vášho návrhu na iný rozsah partnerstva kontaktujte  arvova@sario.sk

 

Within the Partnership cooperation at the event SARIO Business Day V REGIÓNOCH, we offer you a form of partnership in the amount of 500 € under the following conditions:

  • publication of the Partner Company logo on the Event web page
  • publication of the Partner Company logo on the registration website of the SARIO Business Day IN REGIONS   (please insert the company logo directly into the registration, preferably in the format: png, jpeg, eps, pdf)
  • publication of the Partner Company logo in Event promotion materials of SARIO (Electronic Catalogue of Participants)
  • video presentation in Partners loop (video spot – maximum 40 seconds in MP4 format)

The SARIO agency reserves the prior right to approve the partnership.

The partnership is valid from the date of the invoice payment.

Choose the Partnership  Package  directly during registration

In the case of your proposal for a different scope of partnership, please contact  arvova@sario.sk

 

 

Organiser
Schedule
Registration5th April – 24th May 2024
Booking of B2B meetings25th – 30th May 2024
Event4th June 2024
Details
LanguageEnglish
Costs On-site 70 €
Each additional person 50 €
Partnership 500 €
VenueBanská Bystrica, Slovakia
Bilateral Meetings
Participants68
Meetings145
Participants
sk Slovakia 63
at Austria 1
de Germany 1
fr France 1
gb United Kingdom 1
se Sweden 1