SARIO Business Day V REGIÓNOCH 2024

Programme

PROGRAM (hlavná konferenčná sála)

8:30 -  9:15    REGISTRÁCIA

podujatie moderuje Peter Magurský 

 9:15 -  9:25    OTVORENIE

 • Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO
 • Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

 9:25 -10:10    PODPORA EKONOMICKÉHO RASTU V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI, DÔLEŽITOSŤ ŠTÁTNEJ A REGIONÁLNEJ PODPORY PRE PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR - strategické smerovanie štátu na podporu regiónu, strategické smerovanie kraja — zamestnanosť, kvalifikovaná pracovná sila  a rozvoj nehnuteľností v kraji ako nevyhnutný krok k novým investíciám, strategické aktivity SARIO pre zlepšenie podnikania v regióne a otvorenie zahraničných trhov

Moderuje: Peter Rusiňák, AmCham Slovakia

 • Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO
 • Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Tomáš Hegedűš, výkonný riaditeľ CBRE
 • Michal Mešťan, dekan ekonomickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

10:15 - 11:20   ÚSPEŠNÍ V REGIÓNE - inšpirácie a riešenia domácich a zahraničných firiem z regiónu

Moderuje: Marek Kopanický, SARIO

 • WinkelmannMartin Henkenjohann, Plant Manager Greenfield HWST Plant
 • GAMO,a.s., Zuzana Omelková, obchodná riaditeľka
 • GEVORKYAN, Artur Gevorkyan, generálny riaditeľ
 • PW geoenergy - Využitie geotermálnej energie v lokalite Žiar nad Hronom, Michal Mašek, projektový manažér

 

11:35 - 12:05   DRONOVÝ PRIEMYSEL NA SLOVENSKU - nové príležitosti, prognózy, kľúčové trhy

Moderuje: Rasťo Sopko, asociácia Mám Dron

 • Pavol Pecho, Žilinská Univerzita Žilina
 • Matej Červeňan, TERRADRON

 

12:10 - 13:00   FINANCOVANIE, KONKRÉTNE NÁSTROJE A ZDROJE - verejné zdroje, komerčné produkty, R&D superodpočet 

Moderuje: Peter Magurský

 • UDRŽATEĽNÉ FINANCOVANIE A PORADENSTVO, Milan Hrompa, ČSOB
 • EUROFONDY BEZ STAROSTÍ - Na čo môžete čerpať eurofondy a iné dotácie?, Vladislav Novák, EOSNEBOTRA 
 • DLHOVÉ FINANCOVANIE: STRATEGICKÝ PREDPOKLAD UPROSTRED EKONOMICKÝCH TURBULENCIÍ, Marek Baranyai, Daniel Gašpar, Crowdberry
 • ZROZUMITEĽNE NA TÉMU FINANČNEJ PODPORY, Peter Nemeckay, KPMG
 • PODPORA EXPORTÉROV PRI VSTUPE NA ZAHRANIČNÉ TRHY, Tatiana Harmady, Michal Demák, Eximbanka SR    

13:00 - 13:40   OBED

13:40 - 17:00   ROKOVANIA  A KONZULTÁCIE - naplánujte si stretnutie s odbornými partnermi vopred (v termíne od 25. do 30. mája cez registračný portál)

 • SARIO – služby pre exportérov a investorov pod jednou strechou
 • SARIO odbor investičných projektov - služby pre investorov, sektorové a regionálne prehľady, investičná pomoc, výskum a vývoj (R&D)
 • SARIO odbor regionálnych kancelárií – databáza nehnuteľnosti
 • SARIO odbor zahraničného obchodu - služby na podporu exportu, kooperačné podujatia, vyhľadávanie obchodného partnera
 • Banskobystrický samosprávny kraj - hľadáme domáce/zahraničné firmy, ktoré majú záujem o expanziu v rámci BBSK a hľadajú podporu pri rozširovaní - partneri z verejného/súkromného sektora pre budúcu spoluprácu pri rozvoji investičných príležitostí v kraji - obchodné komory - developerské a realitné spoločnosti, HR spoločnosti atď. - vlastníkov nehnuteľností (priemyselných parkov, kancelárskych priestorov a iných hnedých či zelených plôch pre potenciálne investície
 • Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja - hľadáme inovatívne startupy na podporu a zrýchlenie ich aktivít
 • ISA, Združenie pre rozvoj investícií - široká škála služieb pre investorov
 • Eximbanka SR - financovanie a poistenie vášho exportu
 • Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti - finančná pomoc manažovaná priamo Bruselom - rýchly a jednoduchý proces implementácie bez zbytočnej byrokracie. Bezplatná pomoc pri tvorbe a písaní projektov
 • Mám Dron - zlepšujeme podmienky pre rozvoj dronovej komunity a ekonomiky dronov na Slovensku, pripravujeme a realizujeme vzdelávacie podujatia, poskytujeme informácie o bezpilotných technológiách a spolu s našim technologickým partnerom, spravujeme bezplatnú mobilnú aplikáciu MamDron pre bezpečné plánovanie letov na Slovensku
 • ESG KLUB - prinášame najnovšie poznatky o ESG k vám - firmám, našim cieľom je inšpirovať vás príkladmi z praxe a vytvárať pre vás atraktívne networkingové formáty, ktoré vám prinesú nové obchodné príležitosti a prepojenia prostredníctvom hlbšieho náhľadu do oblasti ESG
 • Green Talk - PR a komunikačná agentúra orientovaná na priemysel a ESG, prioritne sa orientujeme na komunikáciu tém, ktoré súvisia so zelenou transformáciou biznisu
 • Hrdý nábytok zo Slovenska - podporujeme slovenských výrobcov a firmy pôsobiace v nábytkárskom sektore 
 • ChamCham – neformálne združenie obchodných komôr (Slovensko-rakúska obchodná komora, Taliansko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Slovensko-nemecká priemyselná a obchodná komora, Švédska obchodná komora na Slovensku, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Francúzsko-slovenská obchodná komora a Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
 • Americká obchodná komora v Slovenskej republike - ponúkame partnerstvá a členstvo v najaktívnejšej zahraničnej obchodnej komore v SR, ktorá zastupuje záujmy našich členských spoločností v rámci štyroch strategických pilierov - ľudia, inšitúcie, regióny, inovácie  
 • Švédska obchodná komora na Slovensku - rozvoj obchodných kontaktov medzi oboma krajinam
 • Francúzsko - slovenská obchodná komora - pomáhame nájsť nových obchodných partnerov a klientov a podporujeme ich v propagácii ich obchodných aktivít
 • Nemecko-slovenská priemyselná a obchodná komora (AHK Slowakei) - podpora spoločností zo všetkých exportných odvetví relevantných pre nemecký trh, najmä z oblasti automobilového priemyslu, strojárstva a priemyslu; zariadenia, elektrotechnika, kovoobrábanie, spracovanie plastov a IT riešenia
 • Britská obchodná komora v SR - poskytovanie informácií pre záujemcov o investovanie na Slovensku, praktické skúsenosti z projektov green field a iných projektov, týkajúcich sa infraštruktúry, komunít, vzťahov so zainteresovanými stranami a náboru zamestnancov, - možnosť využitia potenciálu našich členov v podnikaní v rámci Slovenska - možnosť napojenia na firmy v Spojenom kráľovstve a potenciálne oblasti investovania v UK, ako aj užitočné kontakty na vybrané oblasti
 • Slovensko - rakúska obchodná komora - cieľom komory je: Presadzovať všestranný rozvoj vzťahov medzi spoločnosťami a podnikateľmi SR a Rakúskej republiky v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, techniky, odborných činností. Pomáhať pri riešení obchodných problémov týkajúcich sa vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektmi. Zhromažďovať a šíriť informácie o obchode, priemysle, poľnohospodárstve, financiách, doprave, technike, odborných činnostiach, zdaňovaní, právnom systéme, ekonomike a iných súvisiacich témach.
 • MIRRI SR, Regionálne centrum BB - regionálne centrá sú vytvorené ako integrálna súčasť ministerstva (MIRRI SR), čím predstavujú jeho detašované pracoviská v regiónoch. Sieť regionálnych centier MIRRI SR poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov a  ich cieľom je posilnenie podpory v oblasti prípravy kvalitných projektov a ich následnej implementácie
 • ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR - užitočné informácie pre stratégiu ochrany inovácií Vašej firmy. Tieto informácie Vám môžu pomôcť vyhnúť sa problémom s kopírovaním značky, loga a inovácií, platením náhrad za porušovanie práv konkurencie, ako aj nákladom spojeným s rebrandingom. Počas konzultácie dostanete od našich zamestnancov informácie s pridanou hodnotou a užitočné tipy, ako budovať značku, produkt alebo službu cez duševné vlastníctvo, kedy chrániť duševné vlastníctvo firmy a kedy využiť inú stratégiu, ako včas predísť sporom s konkurenciou a ako v roku 2024 získať grantovú podporu pre ochranu Vašich produktov a služieb.

14:00 - 15:30  OD VÝROBY K ZDIEĽANÝM SLUŽBÁM - BUDÚCNOSŤ EKONOMICKÉHO RASTU (ZASADAČKA 1)

Vytvorte správne predpoklady pre optimalizáciu nákladov vašej spoločnosti a objavte nové príležitosti pre váš rast na strednom Slovensku. Preskúmajte s nami možnosť pridať k svojim výrobným aktivitám aj centrum zdieľaných služieb a stať sa tak strategickou lokalitou vašej skupiny. Kombinácia dostupných talentov, moderného ekosystému vzdelávacích inštitúcií a atraktívnych kancelárskych priestorov robí z Banskobystrického kraja ideálne miesto pre zriadenie Vášho centra zdieľaných služieb. Vypočujte si sériu krátkych prezentácií regionálnych zástupcov, predstaviteľov spoločností, ktorí úspešne prešli rozšírením výroby o centrum zdieľaných služieb, ako aj verejných činiteľov, ktorí vás prevedú cestou expanzie a rastu Vášho potenciálu)

Neformálny rozvojový seminár (v slovenskom jazyku) pripravený v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku (AmCham), Business Service Center Forum (BSCF) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), zameraný na rozšírenie Vášho podnikania na Slovensku. Podujatie je vhodné predovšetkým pre výrobné spoločnosti a závody, ktoré vidia priestor v rozširovaní svojej pôsobnosti na Slovensku zriadením funkčných zdieľaných služieb.

V prípade záujmu o účasť IBA na tomto seminári, registrujte sa na peter.rusinak@amcham.sk

PROGRAM SEMINÁRA
13.40—14.00 REGISTRÁCIA

14:00 - 14:05 OTVORENIE
Mariana Badínská — Manažérka pre rozvoj investícií a podnikania, Banskobystrický samosprávny kraj
Peter Rusiňák — Zástupca riaditeľky, AmCham Slovakia

14:05 - 14:20 KONCEPT CENTIER ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB — AKÉ VÝHODY FIRMÁM PRINÁŠA?
OSRAM

14:20 - 14:40 OD VÝROBY K ZDIEĽANÝM SLUŽBÁM — ÚSPEŠNÝ PRÍBEH Z PRAXE
• OSRAM

14:40 - 14:55 PODPORA ZO STRANY KRAJA A ŠTÁTU
Mariana Badínská, Manažérka pre rozvoj investícií a podnikania, Banskobystrický samosprávny kraj
Romana Kunková, Senior konzultant, Odbor investičných  projektov, SARIO

14:55 - 15:30 ZÁVEREČNÉ SLOVO A NETWORKING

 

 

PROGRAMME (Main Conference Hall)

 8:30 -  9:15     REGISTRATION

the event is moderated by Peter Magurský

 9:15 -  9:25     OPENING

 • Robert Šimončič, CEO SARIO
 • Ondrej Lunter, Chairman of Banská Bystrica Self - Governing Region

 9:25 -10:10    SUPPORTING ECONOMIC GROWTH IN THE BANSKA BYSTRICA REGION, IMPORTANCE OF THE STATE AND REGIONAL SUPPORT FOR THE BUSINESS SECTOR - strategic direction of the state to support the region, strategic direction of the selfgoverning region — employment, qualified workforce and real estate development in the region as a necessary step towards new investments, strategic activities of SARIO to improve business environment in the region and opening up foreign markets

Moderator: Peter Rusiňák, AmCham Slovakia

 • Robert Šimončič, General Director SARIO
 • Ondrej Lunter, Chairman of Banská Bystrica Self - Governing Region
 • Tomáš Hegedűš, Managing Director CBRE
 • Michal Mešťan, Dean of the Faculty of Economics Matej Bel University in Banska Bystrica

 

10:15 - 11:20   SUCCESS STORIES IN THE REGION - inspirations and solutions of domestic and foreign companies from the region

Moderator: Marek Kopanický, SARIO

 • Winkelmann, Martin Henkenjohann, Plant Manager Greenfield HWST Plant
 • GAMO,a.s., Zuzana Omelková, Chief Commercial Officer
 • GEVORKYAN, Artur Gevorkyan, General Manager
 • PW geoenergy - Utilization of geothermal energy in the district of Žiar nad Hronom, Michal Mašek, Project Manager

 

11:35 - 12:05   DRONE INDUSTRY IN SLOVAKIA - new opportunities, predictions, key markets

Moderator: Rasťo Sopko, Mám Dron association

 • Pavol Pecho, University of Žilina
 • Matej Červeňan, TERRADRON 

 

12:10 - 13:00   FUNDING, SPECIFIC FINANCIAL TOOLS AND RESOURCES - public resources, commercial products, Researcg & Development tax superdeduction

Moderator: Peter Magurský

 • SUSTAINABLE FINACING, Milan Hrompa, ČSOB
 • EUROFUNDS WITHOUT WORRIES, financing options from European funds for companies, Vladimír Novák, EOSNEBOTRA
 • DEBT FINANCING: A STRATEGIC IMPERATIVE AMIDST ECONOMIC TURBULENCE, Marek Baranyai, Daniel Gašpar, Crowdberry
 • COMPREHENSIBLY ON THE SUBJECT OF FINANCIAL SUPPORT, Peter Nemeckay, KPMG
 • UPPORT FOR EXPORTERS WHEN ENTERING FOREIGN MARKETS, Tatiana Harmady, Michal Demák, Eximbanka SR

       

13:00 - 13:40    LUNCH

13:40 - 17:00    NEGOTIATIONS AND CONSULTATIONS - schedule a meeting with professional partners in advance (from May 25th to 30th through the registration portal)

 • SARIO – one-stop shop providing tailor-made services for exporters and investors
 • SARIO department of investment projects - services for investors, sector and regional overviews, investment assistance, research and development (R&D)
 • SARIO department of regional offices - real estate database
 • SARIO department of foreign trade - export support services, matchmaking and cooperation events, search for a business partner
 • Banská Bystrica Self - Governing Region - we are looking for domestic/foreign companies that are interested in expansion within Banská Bystrica Self - Governing Region and are looking for support in expansion - partners from the public/private sector for future cooperation in the development of investment opportunities in the region - chambers of commerce - development and real estate companies, HR companies, etc. - property owners (industrial parks, office spaces and other brown or green areas for potential investments)
 • Business Innovation Center Banská Bystrica - We are looking for innovative startups to support and accelerate their activities
 • ISA, Investment Support Association - a wide range of services for investors
 • Eximbanka SR - financing and insurance of your export
 • Competence and certification center for cyber security - financial aid managed directly by Brussels - fast and simple implementation process without unnecessary bureaucracy. Free of charge  help in creating and writing projects
 • The Mám Dron Association supports and develops the drone community in Slovakia. Our mission is to ensure that all drone pilots fly safely and responsibly respecting the other airspace users. At the same time, we strive to create a suitable environment for the development of drone services, and for cooperation between the academic community, state, private, and the third sector in the field of unmanned technologies in Slovakia. The prerequisite for the integration of unmanned aircraft systems into the airspace of the Slovak Republic are digitization and automation based on automated system solutions compliant with the EU safety standards
 • ESG KLUB - we bring the latest knowledge about ESG to you - companies, our goal is to give you examples from practice and create new business networking formats for you that will bring you opportunities and through a deeper insight into the field of ESG
 • Green Talk - PR and communication agency focused on industry and ESG, we prioritize communication related to the green transformation of business
 • Proud furniture from Slovakia - we support Slovak manufacturers and companies operating in the furniture sector
 • ChamCham – informal association of mixed chambers of commerce (Slovak-Austrian Chamber of Commerce, Italian-Slovak Chamber of Commerce, Netherlands Chamber of Commerce in the Slovak Republic, Slovak-German Chamber of Industry and Commerce, Swedish Chamber of Commerce in Slovakia, Hispanic-Slovak Chamber of Commerce, French-Slovak Chamber of Commerce and American Chamber of Commerce in the Slovak Republic) 
 • AmCham Slovakia - We are offering partnerships and membership in the most active foreign chamber of commerce in the Slovak Republic, representing interests of our member companies within the four strategic pillars (People, Institutions, Regions, Innovations)
 • Swedish Chamber of Commerce in Slovakia - development of business contacts between the two countries
 • French-Slovak Chamber of Commerce - we help find new business partners and clients and support them in promoting their business activities
 • The German-Slovak Chamber of Industry and Commerce (AHK Slowakei) is able to support companies from all export industries relevant for the German market, in particular automotive industry, machinery & equipment, electro-engineering, metalworking, plastics processing and IT solutions
 • British Chamber of Commerce in the Slovak Republic our services include: providing information for those interested in investing in Slovakia, where we would share practical experience from green field and other projects, related to infrastructure, communities, stakeholder relations and employee recruitment, - the possibility of using the potential of our members in business within Slovakia - the possibility of connecting to companies in the United kingdom and potential areas for investment in the UK, as well as useful contacts for selected areas
 • The Slovak-Austrian Chamber of Commerce  - the aim of the Chamber is: To promote the all-round development of relations between companies and entrepreneurs of the Slovak Republic and the Republic of Austria in the field of trade, industry, agriculture, finance, transport, technology, professional activities. To assist in solving business problems concerning relations between Slovak and Austrian business entities. To collect and distribute information on trade, industry, agriculture, finance, transport, technology, professional activities, taxation, legal system, economics and other related topics.
 • MIRRI SR, Regional Center Banská Bystrica - regional centers are created as an integral part of the Ministry (MIRRI SR), thus representing its detached workplaces in the regions. The network of MIRRI SR regional centers provides free of charge counselling in the field of drawing European funds and their goal is to strengthen support in the area of preparing high-quality projects and their subsequent implementation

14:00 - 15:30 - FROM MANUFACTURING TO SHARED SERVICES - A FUTURE OF ECONOMIC GROWTH (MEETING  ROOM 1)

Create the ground for company cost optimization and discover new opportunities for your growth in central Slovakia. Review the possibility of adding a shared services center to your production activities and thus become a strategic location of the group. Combination of available talents, ecosystem of educational institutions and attractive offices make Banská Bystrica region an ideal location for your future expansion and establishment of a shared service center. Enjoy the series of short and insightful presentations of regional representatives, fellow business leaders that successfully established shared services on top of production plants as well as public officials navigating you through the expansion journey.

Informal business development seminar (held in Slovak language) prepared in cooperation with AmCham Slovakia, the Business Service Center Forum (BSCF) and the Banská Bystrica Self-Governing Region. The event is primarily suitable for manufacturing companies and production plants aiming to expand their footprint in Slovakia by establishing functional shared services.

AGENDA

14:00 – WELCOME REMARKS 

 • Mariana Badínská, Manager for Business and Investment Development, Banská Bystrica Self-Governing Region
 • Peter Rusiňák, Deputy Director, AmCham Slovakia

14:05 – SHARED SERVICES CONCEPT – WHAT ARE THE BENEFITS FOR COMPANIES?

 • representative of the company OSRAM

14:20 – FROM MANUFACTURING TO SHARED SERVICES: BEST PRACTICE SHARING

 • representative of the company OSRAM

14:45 – GOVERNMENTAL AND REGIONAL SUPPORT

 • Mariana Badínská, Manager for Business and Investment Development, Banská Bystrica Self-Governing Region
 • Romana Kunková, Senior Consultant of Investment Projects, SARIO

15:00 – Q&A, NETWORKING

The 90 minutes seminar will be held in Slovak language. 

If you are interested in participating ONLY in this seminar, register at on peter.rusinak@amcham.sk

Organiser
Schedule
Registration5th April – 24th May 2024
Booking of B2B meetings25th – 30th May 2024
Event4th June 2024
Details
LanguageEnglish
Costs On-site 70 €
Each additional person 50 €
Partnership 500 €
VenueBanská Bystrica, Slovakia
Bilateral Meetings
Participants68
Meetings145
Participants
sk Slovakia 63
at Austria 1
de Germany 1
fr France 1
gb United Kingdom 1
se Sweden 1